جدیدترین اخبار دنیای موسیقی در سیزده دقیقه

  • ۰
  • ۰

انجام پایان نامه مدیریت مالی

انجام پایان نامه ارشد مدیریت
پایان نامه
انجام پایان نامه

ما از مرتبا سوال میکنیم که اهمیت فلان دارای ی کالا و سرمایه گذاری چقدر است همچنین مدیریت مالی با اتخاذ با کیفیت ترین تصمیمات سر کار دارد جهت مثال آیا در پروژه خاصی سرمایه گذاری شود یا خیر؟ اصولا مدیریت مالی دارای سه محدوده اصلی است .

مدیریت مالی در شرکت هایی سهامی.

مدیریت مالی در سرمایه گذاری.

مدیریت مالی در بازارهای سرمایه و واسطه های مالی.پس اگر ما مالیه را به عنوان حرفه آینده خویش گزینش کنیم بایستی در رابطه به تعرفه ای هر از محدوده های فوق آبعضی کامل داشته باشیم. که مدیریت مالی در کمپانی های سهامی بر روش ایجاد و حفظ ارزش تاکید می نماید .

طور مثال شرکـت میکروسافت جهت توسعه بازار یابی محصولات خویش بیش از ده ها ملیون دالر تعرفه کرده است تا بتواند اهمیت ایجاد شده از فروش محصولات قبلی خود را حفظ نماید. تصمیم های مدیریت مالی مانندبقیه علوم مبتنی بر نظریه های علمی است.

بصورت عموم مدیریت مالی در تمام موسسات بازرگانی.بانکهاوبقیه موسسات مالی همچو کمپانی های تولیدی و خرده فروشی ها نقش مهمی را ایفا مکند مدیریت مالی در موسساتی همچو مدارس،شفاخانه ها،و حتی شاهراه ها فرد د دارند.

کلا در کمپانی مدیران بسیار زیاد ی وجود دارند که یکی از با اهمیت زیاد ترین آنها میتواند مدیر مالی باشد چرا که اداره بخش مالی شرکـت را بر عهده دارد که مهمترین بخش شرکت های تجارتی تولیدی است .


نقش کلیدی مدیر مالی

مدیران مالی در مجموعه ها نقش محوری را دارا اند وظایف مدیران مالی در سازمانها به طور خلاصه میتوان حاوی بودجه بندی ، تامین مالی در بازار های مالی و بررسی پروژه های سرمایه وی و بازاریابی دانست.

تقاضای روز افزون که جهت مدیریت مالی بوجود آمده از دو علت سرچشم ه میگیرد .

روشهای تجزیه وتحلیل مالی وپیچیده تر شدن بازار های سهام.

جهان ی شدن کمپانی های خیلی که نیاز به تامین مالی خارجی دارند

بنا بر این مدیران مالی نه تنها باید از فرهنگ تجارتی کمپانی کشور آگاه باشند بلکه بایستی با فرهنگ تجارتی قوانین مالی کشورهای که با آنها داد و ستد بازرگانی دارند هم آشنا باشند.


وظایف مدیر مالی

وظایف اصلی مدیر مالی تصمیم گیری در مورد سه مطلب مهم است.

تصمیم درمورد سرمایه گذاری .

تصمیم در باره تامین مالی.

تصمیم در مورد تقسیم سود سهام.

هر از این تصمیم ها بایستی در رابطه به هدف شرکت باشدکه ترکیب هر سه مورد فوق ارزش شرکت را برای سهامداران میزان اکثر خواهد کرد.

تصمیم گیری در رابطه به سرمایه گذاری از عبارت مهمترین تصمیم ها برای مدیر مالی شرکت مباشد تا بتواند چنان سرمایه گذاری نماید که اهداف مالیکین مشتریان را به نحوه احسن برآورده سازد.

همین قسم تصمیم گیری در رابطه به تامین مالی ترکیب ویا ساختار سرمایه مباشد.

و همین قسم تصمیم گیری درمورد تقسیم سود سهام که حاوی درصدی از درآمد مجموعه است که به سهام داران سالانه به عنوان سود سهام شان پرداخت می شود است .تاریخچه مدیریت مالی

مدیریت مالی مد ت ها به عنوان بخشی از اقتصاد محسوب میشد که در اوایل قرن بیستم مدیریت مالی به عنوان رشته جداه از اقتصاد بیان شد.که در ابتدا مدیریت مالی با مسایلی همچو وسائل های مالی ،موسسات مالی بازار سرمایه سروکار داشت.

که بالاخیردر سال 1900 مدیریت مالی رشته علمی محسوب شد.که از آن زمان تا کنون وظایف مدیریت مالی دستخوش تغیر بوده و تردیدی نیست که در آینده شاهد تغیرات زیادتری باشد

با پیمایش صنایع جدید اقدامات صنایع گذشته در راهی دست یابی به تغیراتی ناشی ازتکنالوژی نوین و سازش به آن مبحث مدیریت مالی بر پایه علمی استوار گردید این رشته علمی با استفاده از علوم رایانه ، پژوهش عملیاتی اقتصاد سنجی همچنان راهی تکامل می پیماید که این روشهای علمی از سال 1950 به این طرف یکی بعد از دیگری عرضه شد .

در طول دهه 1930 مجموعه ها با ورشکستگی تجدید سازماندهی همین طور با کمبود نقدینگی مواجه شدند و قوانین مقررات را جهت بازاراوراق بهادار تنظیم گردید چنانچه چه در دهه چهل اوایل دهه پنجاه مساله مدیریت مالی جنبه توصیفی داشت ولی مساله بنگاها بیشتر از دیدگاه ای خارج از سازمان متوجه مدیران مالی بود .

به هر ترتیب حرکت بسوی تجزیه نقد از انتها دهه پنجاه شروع شد و باعث شد تا تصمیمات مدیران بسوی به میزان اکثر رساندن اهمیت سهام شرکت ها سوق داده شود که تاکید بر مورد حد اکثر رساندن ارزش هر شرکت تا قرن 21 ادامه یافت . با توجه به آنچه تا کننون گفتیم سیر تجامعی مدیریت مالی دارای سه ویژگی مهم به شرح ذیل است.

1- مدیریت مالی رشته نسبتا نو و شاخه از علم مدیریت است.

2- مدیریت مالی آنگونه که در حال حاضر بکار میرود بر تصمیم گیری استوار است.

3- حرکت مستمر سرعت فراینده پیشرفته ای اقتصادی نوید بخش این است که مدیریت مالی نه فقط نقش مهمی را به عهده میگیرد بلکه بر سرعت پیشرفت این رشته علمی باز افزوده خواهد شد تا بتواند راه گشای مدیران مجموعه های باشد که همـواره بامسایل مشکلات تازه روبرو هستند .

نقش مدیران مالی در شرکت ها

بطور عموم مدیران مالی در مجموعه ها نقش خیلی مهمی از هر لحاظ دارا میباشند که چند وظیفه آنهارا بطور مختصر ذکرمیکنیم.

-نظارت بر کار های حسابداری طرهای طویل مدت جهت مجموعه ها کنترول خرج تعرفه ها همموزیک مقررات محاسبات عمومی مقررات مالی شرکت .

نظارت و کنترول بر اسناد و اوراق بهادار وجوه نقدی و ارزی حساب بانکی مجموعه و کنترول وجوه برای مصارف مجموعه و جابجای بموقع حسابها.

نظارت بر انجام کار های حسابداری مالی وکنترول ضروری در مورد مراقبت دفاتر حسابداری مالی.

نظارت بر تهیه و تولید و تنظیم بودجه کنترول تعرفه های جاری وسرمایه کمپانی ارایه به هیت مدیره مجمع عمومی شرکا

نظارت بر تامین عتبارات وجو لازم جهت سرمایه گذاری دراز مدت طرح های مختلف وباز پرداخت قرضه ها سر رسیدها.

نظارت بر کار های واحد خدماتی اتومبیل ی نیز برسی و اجرای روشها و تکنیکها تایید پروگرام های طراهی شده توسط واحدهای خدماتی اتومبیل ی.

نظارت برسی وتفسیر آیین نامـه ها،دستورالعملها ومقررات مالی تهیه و تولید شده بوسیله امور تدوین و مقررات صنعت نفت و کنترولهای لازم جهت اجرای آن.

نظارت بر امور طراحی ،اجرا فرد د روشهای سیسـتم های یکنواخت مالی صنعتی در سطح صنعت.

حسابداری طرحها امور ذیحسابی نظارت بر تدوین ، کنترول همموسیقی ی مقررات مالی نظارت بر برسی مسایل مالیاتی شرکت ها تابعه.

نظارت بر اجرای صحیح تصویب نامـه ها ، مقررات و روشهای مالی مورد عمل در صنایع مختلف و همموزیک نمودن کلیه کار های مالی و حسابداری مجموعه با توجه به مقررات تجاری تصویب نامـه ها.

نظارت بر انجام کلیه کار های پروگرام ریزی مالی مجموعه حاوی برسی های وام و سرمایه گذاری و کنترول منابع و مصارف مالی برنامـه ریزی تجزیه تحلیلهای آماری تهیه و تولید آمار و گزارشهای تلفیقی مالی،برسی قیمتها،تنظیم بودجه،کنترول هزینه های سرمایه وی و جاری
سفارش انتها نامـه

  • ۹۵/۰۵/۰۳
  • علی امیدی

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی