جدیدترین اخبار دنیای موسیقی در سیزده دقیقه

  • ۰
  • ۰مشاوران تهران

نتایج تحقیق موسسه REOPA درباره پروپوزال های تحقیقاتی:
۳۸ درصد پروپوزالها نوشته شده رد می شوند، ۴۶ درصد برای بازنگری بازگردانده می شوند و تنها ۱۶ درصد پذیرفته می شوند.
۷۱ درصد عناوین، مطلوب بررسی نشدند تنها ۲۹ درصد رضایتبخش بوده اند.
۷۲ درصد مقدمه ها رضایتبخش نبوده اند ۴۹ درصد وضوح و تمرکز نداشته اند.
تنها ۱۶ درصد از آنها بیان مسئله را به خوب ی نوشته اند.
تنها ۲۹ درصد موارد اهداف تحقیق را به روشنی بیان کرده اند.
پروپوزال یا طرح تحقیق ، پیش نویس پ‍ژوهشی است که شما می بایست برای اخذ مدرک تحصیلی خود انجام دهید. در پروپوزال شما به معرفی موضوعی که برای انتها نامـه انتخاب کرده اید ، شرح ارزش آن موضوع ذکر پ‍‍ژوهش هایی که در قدیم در این باره صورت گرفته ، و نتایجی که فکر می بکنید از تحقیق خواهید گرفت می پردازید. هم چنینآموزش یا نحوه هایی که در پژوهش از آن ها بهره خواهید گرفت را ذکر می بکنید .

شکل پروپوزال بنا بر هدفی که از آن دارید یا به مقتضای رشته تحصیلی شما می تواند قدری متغیر باشد. ولی شکل بندی بنیادین آن همیشه بایستی حاوی عنوان بندی های مشابه و بخش های زیر باشد :

۱- مورد تحقیق ( Project Title )

ذیل این عنوان می بایست عنوان دقیق تحقیق را ذکر بکنید . برای مثال :

Project Title: Women Role in Southeast Thailand
۲- توضیح موضوع و ارزش آن ( Importance and Statement of Topic )

در این بخش می بایست جوانب موضوع چگونگی رابطه آن با رشته تحصیلی مورد نظر ، ارزش مساله به لحاظ علمی فرد دی را توضیح دهید. روشن بکنید جهت چه این مساله بایستی جهت استاد راهنمای بالقوه ی شما جالب باشد؟ چه مساله یا مساله ی نو ی را می خواهید بیان بکنید ؟ و جهت چه حل آن با اهمیت است؟

۳- ادبیات تحقیق پژوهش های ارتباط ( Review of Literature and Relevant Topics)

زیر این عنوان ، بایستی توضیح مختصر اما جامعی همراه با رفرنس دهی صحیح آکآدم یک (استاندارد هاروارد) در مورد پژوهش هایی که پیش از شما روی این موضوع موارد نزدیک به آن انجام شده بدهید. در این بخش در واقع می بایست به ذکر پژوهش هایی بپردازید که شما قصد دارید یافته های آن ها را تکمیل بکنید ، غلط ات آن ها را رفع نمایید و یا نتایج آن ها را رد بکنید . این قسمت باید به استاد آموزش بالقوه ی شما اثبات نماید که شما مطالعه و احاطه ی کافی به مطلبی که مورد پژوهش است را دارید. بیشترین مصرف از منابع تحقیق (که در بخش انتها می آیند)، چه کتاب باشند چه مطلب ، نشریه، فیلـم یا هر مورد دیگر، در این بخش انجام می شود.

۴- اهداف و فرضیه ها ( Aims and Hypothesizes )

در این بخش می بایست به ذکر نتایجی بپردازید که فکر می بکنید از تحقیق خواهید گرفت. شرح دهید که از انجام تحقیق چه هدفی دارید؟ به کدام سمت حرکت می بکنید ؟ فکر می بکنید به کجا خواهید رسید؟ چه گزاره هایی را شاید رد یا اثبات بکنید ؟ باز شرح دهید پژوهش شما دقیقاً چه کارآیی (هایی) خواهد داشت.

۵-آموزش ها وسائل های تحقیق ( Methodology )

در این بخش توضیح دهید که در انجام پروژه از چهروش های علمی سود خواهید برد چه وسائل هایی را برای رسیدن به اهداف تحقیق به خدمت خواهید گرفت. این ها می بایستآموزش های استاندارد تحقیق باشند که درباره ویِژگزینشه تحقیق شما فرد د دارند.

۶- منابع( References )

فهرستی از منابعی که در نوشتن پروپوزال از آنها مصرف کرده اید، پایه ی مطالعات قبلی شما هستند یا اینکه فکر می بکنید از آن ها مصرف خواهید کرد را الفبایی منظم کنید در این بخش بیاورید. رفرنس دهی می بایست با استاندارد هاروارد منطبق باشد.

نکات مهم

۱- پروپوزال را با مساله شروع نکنید، بلکه عنوانی مانند مثال زیر را در روی جلد بیاورید و بعد متن پروپوزال را بنویسید :


A PhD / Master Dissertation Proposal Presented to

The Department of Gerontology

Faculty of Gerontology

University Putra Malaysia
Presented By : Maryam Mobini

۲- این نکات را درباره انتخاب نگارش تیتر پروژه رعایت بکنید :


الف ) سعی بکنید موضوع روشن و آسان باشد. از خوشگل کردن عنوان تحقیق خودداری بکنید !

ب ) عنوان پروژه را به صورت خلاصه ای جمع و جور از آن چه در ذهن دارید در نظر بگیرید. سعی بکنید با همان یک عبارت عنوان پروژه بتوانید چارچوب کلی تحقیق هدف هایتان را به خواننده منتقل بکنید . عنوان کار شما بایستی کاملاً معین نماید که شما می خواهید چه چیز را و در چه شرایطی تحقیق کنید.

پ ) در عبارت بندی عنوان پروژه دقت بکنید تا چیدمان آن طوری باشد که آن چه اصل موضوع تحقیق شماست از فرع آن قابل تشخیص باشد. به این دو مثال دقت بکنید :

۱- Red-haired Musicians and Their Preferences for Music Style

۲- Music Style Preferences of Red-haired Musicians

در این جا هر دو عبارت ظاهراً یک مفهوم را منتقل می کنند:”سلیقه موزیسین های مو قرمز در انتخاب سبک موسیقی ” . اما عملاً فرق ی بین این دو وجود دارد و آن هم این است که در عبارت اول تعبیر خواننده این است که توجه بیشتر ما به موزیسین های مو قرمز است ما اول موزیسین های مو قرمز را نقد می کنیم بعد به سلیقه موسیقی ایی آن ها می پردازیم. اما در عبارت دوم بر عکس اولویت به سبک های موسیقی سلیقه موسیقی ایی داده شده موزیسین های مو قرمز در درجه دوم قرار دارند.

ت ) سعی بکنید کلمات اضافی را از عنوان پروژه حذف بکنید . دو مثال زیر در واقع یکی می باشند اما شماره ۲ مقبولیت دارد :

۱- The Systematic Development which has occurred during last 50 years and has Changed the face of Southeast Asia

۲- Changes and Development in Southeast Asia

ث) در زمان انتخاب موضوع توجه بکنید که مورد تحقیق شما می بایست برای فردی که پروپوزال را تحلیل می نماید جذاب باشد استفاده از بودجه ی دولتی جهت انجام آن پروژه معقول به نظر برسد. به عنوان مثال اگر مساله تحقیق شما در مورد ایران باشد، جهت دولت مالزی سرمایه گذاری روی شما به عنوان دانشجو هیچ گونه توجیهی ندارد. پس سعی بکنید موضوعی گزینش بکنید که در مورد موارد کلی یا در زمینه ی موارد مربوط به کشور مالزی باشد.
۳- درباره (۱)هدف هایی که از تحقیق دارید (۲) ابژه ای که برای مطالعه انتخاب کرده اید (Objectives) حتمـا ً دقت بکنید که در رابطه کامل با هم باشند و در نگارش پروپوزال سعی بکنید که این رابطه را به بهتر ی نمایش دهید.

۴- در زمینه چگونگی انتخاب روش تحقیق نیز ، وضع به همین ترتیب است. سعی بکنید مناسب ترین عملی ترین علمی ترین هم خوان ترینآموزش را برای پژوهش مورد نظرتان انتخاب بکنید .

۵- پروپوزال را تمیـز با بخش بندی مناسب تحویل دهید. سعی بکنید مرز بین عنوان ها معین باشد و مطالب را بر روی ۱ روی کاغذ A4 تایپ بکنید .

۶- اندازه پروپوزال میبایست برای دوره های کارشناسی اافزایش حداقل ۵ صفحه و برای دکتری حداقل ۸ صفحه باشد. در این بین حداقل صفحه به ادبیات تحقیق حداقل یک صفحه به منابع تحقیق اختصاص دهید. سعی بکنید از منابع به روز (حداقل از سال ۲۰۰۰ به بعد) مصرف نمایید و تمام ی منابع پروژه فارسی زبان نباشند. نیز چنین توجه بفرمایید فونت استاندارد برای متن پروپوزالTimes and New Romans با سایز ۱۲ است.

۷- از نوشتن موارد اضافه در پروپوزال ، مثل عریضه نویسی جهت استاد راهنما غیره جداً خودداری بکنید . از شرح اضافه پرهیز بکنید .

۸- درباره نگارش انگلیسی حتمـا ً درباره متن پروپوزال با مترجم و یا کسی که انگلیسی ادبی را به بهتر ی می داند مشورت بکنید . متن پروپوزال می بایست به لحاظ علمی ادبی هیچ غلطی نداشته باشد.

۹- پروپوزال را جدی بگیرید! سنجش علمی شما در واقع فقط از طریق پروپوزال میسر است . پس تمام تلاش و دانش را جهت تنظیم آن به کار بگیرید.

  • ۹۵/۰۴/۱۶
  • علی امیدی

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی